Ponuka pre firmy

Temporary help, Permanent placement, On-site recruitment a Recruitment support.

Temporary help

Dočasná výpomoc všade tam, kde vzniká potreba pružnej pracovnej sily. Môže ísť o nárazové akcie, ale možno túto službu využívať aj na dlhodobej báze pri nutnosti navýšenia potreby pracovných síl v opakujúcich sa sezónnych špičkách a vo všetkých ďalších prípadoch, kedy to charakter Vašej činnosti vyžaduje. Postaráme sa o výber kvalifikovaných osôb z radov našich zamestnancov, kompletnú osobnú a mzdovú agendu.

Dohodnite si
s nami stretnutie

Výhody pre Vás

  • Odpadá nutnosť zložito náborovať vlastný personál a následne ho prepúšťať, čím netrpí Vaša povesť na lokálnom trhu práce.
  • Môžete si v kmeňovom stave držať iba kľúčových zamestnancov, postaráme sa o pokrytie špičiek.
  • Vždy budete mať len toľko pracovných síl koľko práve potrebujete.
  • Odpadá Vám vedenie mzdovej a personálnej agendy.

VÝBEROVÝ PROCES

 

Zdroje kandidátov

Kandidáti k nám prichádzajú prostredníctvom našich pobočiek. Pracujeme s inzerciu, náborovými kampaňami. Využívame tiež zdroje z internetových databáz a inzertných portálov, sociálnych sietí alebo priameho oslovenia.

Výber

Kandidáti sú registrovaní do našej databázy, kde uchovávame detaily o ich praxi a schopnostiach. Následne prechádzajú osobným pohovorom. V každom kroku sa uisťujeme, či uchádzači zodpovedajú Vašim požiadavkám.

Naše referencie

Na žiadosť Vám referencie radi zašleme mailom

Sme pripravení na dlhodobé partnerstvá a vzájomne prospešnú spoluprácu. Ak budete potrebovať radi Vám zodpovieme všetky doplňujúce otázky.